Công ty Cổ phần Nghiên cứu và Phân tích VIETSURVEY là một trong số ít những công ty hàng đầu trong lĩnh vực khảo sát và nghiên cứu ở Việt Nam (http://vietsurvey.vn). Thành lập từ năm 2005 với các thành viên chủ chốt được đào tạo chuyên sâu ở nước ngoài về điều tra, khảo sát, phân tích dữ liệu công ty chúng tôi có khả năng và kinh nghiệm thiết kế, triển khai các cuộc khảo sát định lượng và định tính quy mô lớn ở Việt Nam. Việc triển khai các hợp đồng tư vấn khảo sát được kiểm soát với chất lượng nghiêm ngặt và hạn chế những lỗi có thể gặp trong công tác thiết kế công cụ, điều tra thực địa và xử lý số liệu, dựa vào việc tuân thủ nghiêm ngặt các phương pháp khoa học.

     VIETSURVEY hoạt động trong bốn lĩnh vực chính bao gồm:
i) Tư vấn phát triển tổ chức và quản trị;
ii) Tư vấn thiết kế các can thiệp về nông nghiệp và phát triển nông thôn;
iii) Thiết kế & triển khai thực hiện khảo sát, điều phối các hoạt động thu thập và phân thích thông tin;
iv) Tư vấn thiết kế hệ thống đánh giá và giám sát.


     Đặc biệt trong lĩnh vực khảo sát và thu thập thông tin, VIETSURVEY đã thực hiện nhiều cuộc khảo sát qui mô lớn cho các đối tác quốc tế như: DFID, ESRC (Chính phủ Anh), Ngân hàng thế giới (WB), Các tổ chức phát triển thuộc Liên Hợp Quốc (UNDP, ILO, UNWOMEN, UNIAP, etc), Oxfam, các dự án do USAID, AUSAID tài trợ. Ngoài ra những khách hàng, đối tác lớn là các cơ quan, tổ chức trong nước có thể kể đến như: Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ lao động, thương binh và xã hội, Tổng cục thuế, Tổng cục dạy nghề,… Các cuộc khảo sát này đều đòi hỏi kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về thống kê, khảo sát và phân tích dữ liệu đặc biệt trong những lĩnh vực vốn rất khó khảo sát và nhạy cảm như khảo sát về tuân thủ thuế, tiếp cận thông tin. Lĩnh vực mà công ty đã tiến hành khảo sát cũng rất đa dạng, từ chính sách phát triển kinh tế và xã hội, cải cách hành chính quản lý và cạnh tranh, môi trường đầu tư và kinh doanh, xây dựng mô hình và dự báo kinh tế, các vấn đề về giới, tiếp cận và những nguyên tắc thị trường cho người nghèo, tiếp cận dinh dưỡng để giảm nghèo.


      Thế mạnh nổi bật của VIETSURVEY là các chuyên gia dữ liệu và khảo sát dày dạn kinh nghiệm, chuyên sâu về sử dụng các công cụ thống kê trong xây dựng khung chọn mẫu, chiến lược chọn mẫu, xây dựng bảng hỏi và hướng dẫn phỏng vấn, giảng dạy và sử dụng các phần mềm thống kê, quản lý dữ liệu và phân tích dữ liệu như CsPro, SPSS, STATA, R, NVIVO. Kỹ năng và kinh nghiệm sử dụng các công cụ phân tích định lượng và định tính này đảm bảo 2 yếu tố quan trọng nhất của kết quả khảo sát là tính đại diện của mẫu được chọn và độ tin cậy cao của kết quả khảo sát.

       Năm 2013, nhóm nghiên cứu VIETSURVEY đã tiến hành đánh giá giữa kỳ, tổ chức thu thập số liệu và tập huấn, xây dựng khung logic đánh giá các hoạt động dự án “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập Internet công cộng tại Việt Nam” do Quỹ Bill & Melinda Gates (BMGF) tài trợ. Kinh nghiệm làm việc thực tế với BQLDA và các địa phương thuộc 12 tỉnh dự án - bước 1 cùng với hiểu biết sâu rộng về các hoạt động và mục tiêu của dự án sẽ là những thuận lợi khi VIETSURVEY tham gia dự thầu gói thầu đánh giá tác động ảnh hưởng giữa kỳ 12 tỉnh giai đoạn II - bước 1.

Tin mới nhất

Ấn phẩm mới

Liên hệ
Công ty Cổ phần Nghiên cứu và Phân tích VIETSURVEY  
Địa chỉ: Phòng 0114, tòa nhà Hòa Phát,
46 phố Vọng, 
Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : (04) 62 542 800
Fax: +84 (04) 62 542 800
 © 2011-2014 Công ty cổ phần Nghiên cứu và Phân tích VietSurvey