Quách Minh Cường

* Chức danh: Giám đốc, thành viên HĐQT.
* Vị trí: Nghiên cứu viên cao cấp
* Email:
* Bằng cấp và các kinh nghiệm liên quan:
Luật học, kinh tế học và quản trị nhân sự.  
Chuyên gia về xây dựng pháp lý và hệ thống, quản trị.

 


Nguyễn Minh Hương

* Chức danh: Thành viên HĐQT
* Vị trí: Nghiên cứu viên cao cấp
* Email:  
* Bằng cấp và các kinh nghiệm liên quan:
Nghiên cứu sinh ngành Xã hội học, Đại học Amsterdam, Hà Lan.
Nghiên cứu xã hội và phát triển, nghiên cứu định tính, nghiên cứu truyền thông và phát triển, giới và xã hội.

 

 


Vũ Thị Vân Anh

* Chức danh: Giám đốc điều hành.
* Vị trí: Nghiên cứu viên
* Email:
* Bằng cấp và các kinh nghiệm liên quan:

 

 


Hồ Hoàng Đức

* Chức danh: Phó giám đốc
* Vị trí: Nghiên cứu viên
* Email:  
* Bằng cấp và các kinh nghiệm liên quan:
Thạc sỹ chuyên ngành phát triển xã hội, Đại Học Sussex, Vương Quốc Anh. Có kinh nghiệm nghiên cứu định tính và định lượng về mảng phát triển xã hội và xóa đói giảm nghèo

 

duc


Vũ Trọng Quý

* Chức danh: Cán bộ dự án
* Vị trí: Thành viên ban quản lý
* Email: 
* Bằng cấp và các kinh nghiệm liên quan:
Nghiên cứu định tính, Nhập và phân tích dữ liệu, Quản lí dự án

 


Nguyễn Thùy Linh

* Chức danh: Kế toán
* Vị trí: Kế toán
* Email:  
* Bằng cấp và các kinh nghiệm liên quan: Tốt nghiệp Học viện tài chính chuyên ngành kế toán.

pro chi linh 2

Tin mới nhất

Ấn phẩm mới

Liên hệ
Công ty Cổ phần Nghiên cứu và Phân tích VIETSURVEY  
Địa chỉ: Phòng 0114, tòa nhà Hòa Phát,
46 phố Vọng, 
Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : (04) 62 542 800
Fax: +84 (04) 62 542 800
 © 2011-2014 Công ty cổ phần Nghiên cứu và Phân tích VietSurvey