Chu Văn An

* Chức danh: Trợ lý dự án
* Vị trí: Trợ lý nghiên cứu
* Email:
* Bằng cấp và các kinh nghiệm liên quan:
Cử nhân ngành Tài chính Ngân hàng, nghiên cứu định lượng, nhập và phân tích dữ liệu.

 


Nguyễn Thọ Quang Anh

* Chức danh: Phó Giám đốc
* Vị trí: Trưởng nhóm nghiên cứu
* Email:
* Bằng cấp và các kinh nghiệm liên quan:
Thạc sỹ Kinh tế tài nguyên môi trường, Đại học Quốc gia Úc, Úc
Kinh tế Nông nghiệp, Nghiên cứu về phát triển và môi trường, nghiên cứu định lượng

 


Vũ Thị Vân Anh

* Chức danh: Giám đốc điều hành
* Vị trí: Nghiên cứu viên
* Email:  
* Bằng cấp và các kinh nghiệm liên quan:

 

 


Quách Minh Cường

* Chức danh: Giám đốc, thành viên HÐQT.
* Vị trí: Nghiên cứu viên cao cấp
* Email:
* Bằng cấp và các kinh nghiệm liên quan:
Luật học, kinh tế học và quản trị nhân sự.
Chuyên gia về xây dựng pháp lý và hệ thống quản trị.

     


Hồ Hoàng Đức

* Chức danh: Phó giám đốc
* Vị trí: Nghiên cứu viên
* Email:
* Bằng cấp và các kinh nghiệm liên quan:
Thạc sỹ chuyên ngành phát triển xã hội, Đại Học Sussex, Vương Quốc Anh. Có kinh nghiệm nghiên cứu định tính và định lượng về mảng phát triển xã hội và xóa đói giảm nghèo

 

  duc 


Trần Thị Hải

* Chức danh: Nghiên cứu viên cao cấp
* Vị trí: Trưởng nhóm/Nghiên cứu viên cao cấp
* Bằng cấp và kinh nghiệm liên quan: nghiên cứu định tính, nghiên cứu xã hội và phát triển, quản trị rủi ro

 

 


Nguyễn Vũ Hùng

* Chức danh: Nghiên cứu viên cao cấp
* Vị trí: Trưởng nhóm nghiên cứu
* Bằng cấp và các kinh nghiệm liên quan: Tiến sỹ ngành Marketing.
Nghiên cứu về Marketing và quản lý.
Marketing: lý thuyết marketing, các mô hình marketing, hành vi người tiêu dùng, mối quan hệ liên tổ chức trong marketing, các kênh phân phối.
Kinh doanh quốc tế: quản lý quốc tế, khung văn hóa và hành vi xuyên văn hóa
Thiết kế nghiên cứu, phương pháp và phân tích: các phương pháp nghiên cứu định lượng, thiết kế phân tích kinh tế học vi mô thực nghiệm, phân tích hồi quy, phân tích dữ liệu đa biến và mô hình hóa phương trình cấu trúc.

 


Nguyễn Minh Hương

* Chức danh: Thành viên HĐQT
* Vị trí: Nghiên cứu viên cao cấp
* Email:  
* Bằng cấp và các kinh nghiệm liên quan:
Nghiên cứu sinh ngành Xã hội học, Đại học Amsterdam, Hà Lan.
Nghiên cứu xã hội và phát triển, nghiên cứu định tính, nghiên cứu truyền thông và phát triển, giới và xã hội.

   

 


Phạm Phương Hồng

* Chức danh: Cán bộ dự án
* Vị trí: Nghiên cứu viên
* Email:
* Bằng cấp và các kinh nghiệm liên quan:
Thạc si Kinh tế học Tài chính trường Đại học Essex, nghiên cứu định tính và định lượng, nghiên cứu và phát triển nông thôn và xóa đói giảm nghèo.

 

    


Trương Thanh Mai

* Chức danh: Cán bộ dự án
* Vị trí: Nghiên cứu viên
* Email:  
* Bằng cấp và các kinh nghiệm liên quan:
Nghiên cứu định tính.Phân tích quản trị và thể chế 

    mai


Nguyễn Thị Mùi

* Chức danh: Cán bộ dự án
* Vị trí: Nghiên cứu viên
* Email:  
* Bằng cấp và các kinh nghiệm liên quan:
Đại học Kinh tế-Đại học Quốc gia Hà Nội 

   pro mui 


Nguyễn Đức Nhật

* Chức danh: Chủ tịch HĐQT
* Vị trí: Nghiên cứu viên cao cấp 
* Email: 
* Bằng cấp và các kinh nghiệm liên quan:
Tiến sĩ ngành Kinh tế học, Đại học Paris 1, Pantheon-Sorbonne, Paris, Pháp.
Nghiên cứu về tăng trưởng kinh tế, đầu tư và thương mại, quản trị và thể chế, nghiên cứu phát triển, các kỹ thuật điều tra khảo sát và phân tích dữ liệu.

    

 


Lê Nguyễn Thu Thủy

* Chức danh: Nghiên cứu viên
* Vị trí: Trưởng nhóm nghiên cứu
* Bằng cấp và các kinh nghiệm liên quan:
Bằng cấp và kinh nghiệm liên quan: học viên cao học ngành Xã hội học, Đại học Mid Sweden, Ostersund, Thụy Điển.
Nghiên cứu giới và đa dạng giới.

   

 


Vũ Trọng Quý

* Chức danh: Cán bộ dự án
* Vị trí: Nghiên cứu viên
* Email:
* Bằng cấp và các kinh nghiệm liên quan:
Nghiên cứu định tính, Nhập và phân tích dữ liệu, Quản lý dự án


Phạm Quang Trung

* Chứ cdanh: Phó chủ tịch HĐQT
* Vị trí: Nghiên cứu viên cao cấp
* Email:
* Bằng cấp và các kinh nghiệm liên quan:
Nghiên cứu sinh Tiến sỹ tại Đại học Venice, Ý 
Nghiên cứu định tính và định lượng, Phát triển cộng đồng và Kinh tế nông nghiệp

 

 

 

 

 

Tin mới nhất

Ấn phẩm mới

Liên hệ
Công ty Cổ phần Nghiên cứu và Phân tích VIETSURVEY  
Địa chỉ: Phòng 0114, tòa nhà Hòa Phát,
46 phố Vọng, 
Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : (04) 62 542 800
Fax: +84 (04) 62 542 800
 © 2011-2014 Công ty cổ phần Nghiên cứu và Phân tích VietSurvey