Hoạt động nghiên cứu của VietSurvey tập trung vào sự phát triển và các vấn đề kinh tế xã hội ở Việt Nam. Các chủ đề chính trong chương trình nghiên cứu của Vietsurvey bao gồm:


 

Quản trị công &
phát triển thể chế

  Phát triển nông nghiệp &
tương lai nông dân

  Biến đổi khí hậu &
rủi ro thiên tai

govermance   farmer   climate
         
Du lịch & kinh tế xanh
  Truyền thông &
vận động chính sách

  Nghiên cứu thị trường
Tourism & Green Economy   avocady   market

Tin mới nhất

Ấn phẩm mới

Liên hệ
Công ty Cổ phần Nghiên cứu và Phân tích VIETSURVEY  
Địa chỉ: Phòng 0114, tòa nhà Hòa Phát,
46 phố Vọng, 
Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : (04) 62 542 800
Fax: +84 (04) 62 542 800
 © 2011-2014 Công ty cổ phần Nghiên cứu và Phân tích VietSurvey