Nghiên cứu về biến đổi khí hậu và thích ứng với biên đổi khí hậu tập trung vào các vấn đề như năng lượng, môi trường, nông nghiệp, quản lý rủi ro thiên tai. Đây được coi là chìa khóa cho tăng trưởng toàn cầu, phát triển và ổn định khu vực. Cùng với các đối tác và nghiên cứu viên quốc tế từ Pháp và Thủy Điển, chúng tôi hướng đến xây dựng cơ sở dữ liệu đáng tin cậy và ứng dụng sáng kiến, hoạt động mới để giải quyết vấn đề và nguy cơ về khí hậu tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Các hoạt động đã triển khai: Trong dự án mới nhât, nhóm chúng tôi đã sử dụng phương pháp sử dụng bộ công cụ, mỗi một câu là một tình huống giả thiết để cho người dân trả lời.   Nghiên cứu này được triển khai tại tỉnh Nghện An , cho phép chúng tôi ước lượng được ưu tiên lựa chọn của người dân có liên quan đến việc chi trả bảo hiểm khi mưa bão xảy ra.

Nhóm chúng tôi tập trung vào những vấn đề sau:

Hoạt động quản lý rủi ro thiên tai: Kế hoạch và chia sẻ thông tin quản lý thiên tai khi thiên tai xảy ra. Nghiên cứu về điều phối chính sách và các nguồn hỗ trợ phi chính thức trong cộng đồng dân địa phương.

Ngành nước và chiến lược thích ứng: Triển khai các chương trình nghiên cứu, tập huấn và xây dựng năng lực nhằm nâng cao kiến thức và thay đổi hành vi của người dân nhằm giảm nhẹ rủi ro thiên tai.
 

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ với điệu phối viên của nhóm tại địa chỉ email và trưởng nhóm tại địa chỉ

Tin tức về nhóm biến đổi khí hậu

Nhóm chúng tôi đã hoàn thành nghiên cứu và phân tích về thử đo mức độ ưu tiên của người dân địa phương về việc chi trả các khoản bảo hiểm khi thiên tai xảy ra tại tỉnh Nghệ An. Chi tiết...

 

Tin mới nhất

Ấn phẩm mới

Liên hệ
Công ty Cổ phần Nghiên cứu và Phân tích VIETSURVEY  
Địa chỉ: Phòng 0114, tòa nhà Hòa Phát,
46 phố Vọng, 
Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : (04) 62 542 800
Fax: +84 (04) 62 542 800
 © 2011-2014 Công ty cổ phần Nghiên cứu và Phân tích VietSurvey