Du lịch và trách nhiệm sinh thái là chủ điểm chính trong chiến lược phát triển của du lịch Việt Nam vì ngành du lịch không chỉ tạo ra việc làm và thu nhập mà còn ổn định môi trường sống và các giá trị văn hóa. Vì du lịch hiện nay đã có mặt trong các nghiên cứu học thuật, chúng tôi hướng đến xây dựng một cơ sở dữ liệu đáng tin cậy về du lịch Việt Nam liên quan đến dịch vụ lưu trú, du lịch và sử dụng thời gian rảnh rỗi. Nhóm chúng tôi với các chuyên gia quốc tế và trong nước giàu kinh nghiệm sẽ triển khai các nghiên cứu về kinh tế và công nghiệp du lịch nhằm cung cấp cho ngành du lịch và các nhà hoạch định chính sách những khuyến nghị và phân tích định tính. Hầu hết những hoạt động của chúng tôi được triển khai ở các cộng động và khu vực nghèo, hẻo lánh.

Hoạt động triển khai: Nhóm chúng tôi đã triển khai một loạt các hoạt động thu thập và phân tích số liệu liên quan đến khách du lịch và ngành du lịch. Hiện tại, cùng với Tổng cục Du lịch Việt Nam và Tổng cục Thống kê, nhóm VEITSURVEY sở hữu bộ số liệu đáng tin cậy về du lịch Việt Nam cấp tỉnh và cấp quốc gia. Chúng tôi cũng tiến hành một số khảo sát kỳ gốc và hoạt động theo dõi, đánh giá cho các tỉnh khác nhau trong cả nước. Nhóm chúng tôi tiếp tục hỗ trợ đối tác xây dựng năng lực thu thập số liệu, triển khai nghiên cứu và đưa ra chính sách. 

Chủ điểm nghiên cứu chính:

Theo dõi, đánh giá và đánh giá tác động cho các dự án du lịch: Thiết kế hệ thống theo dõi, đánh giá dựa trên khung logic và chuỗi kết quả. Tiến hành các hoạt động theo dõi, đánh giá bao gồm khảo sát và thu thập số liệu.

Nhận thức về chất lượng dịch vụ: Triển khai các chương trình tập huấn, nâng cao năng lực, và can thiệp đối với cộng đồng dân địa phương được lựa chọn nhằm xây dựng những câu chuyện thành công làm thay đổi tư duy và hành động của người nông dân, chính quyền và nhà tài trợ.

Thời gian cư trú và chi tiêu của khách du lịch: Thiết kế và triển khai phân tích chuỗi giá trị cho các ngành hàng nông nghiệp chính của Việt Nam như gạo, cà phê, cao su, dê, lợn, trâu, bò, hải sản và các sản phầm liên quan.

Cải cách quyền sử dụng đất: Nghiên cứu các vấn đề thu hồi đất cũng như quyền của người nông dân trong cuộc sống, trong cải cách quyền sử dụng đất và quá trình công nghiệp hóa

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ với trưởng nhóm tại địa chỉ email hoặc anh Khuất Vĩnh Long tại .

Tin tức về nhóm nghiên cứu:

Nhóm chúng tôi đã hoàn thành phân tích khảo sát khách du lịch tại Hội An, tỉnh Quảng Nam, cung cấp cho các nhà hoạch định chính sách và đối tác địa phương những phát hiện và khuyến nghị cụ thể. Chi tiết...

Phát triển hệ thống theo dõi, đánh giá cho dự án du lịch của Tổ chức Lao động thế giới và tỉnh Quảng Nam. Chi tiết...

Phát triển hệ thống theo dõi, và đánh giá cho dự án ESRD của EU và Tổng cục du lịch Việt Nam. Chi tiết...

 

Tin mới nhất

Ấn phẩm mới

Liên hệ
Công ty Cổ phần Nghiên cứu và Phân tích VIETSURVEY  
Địa chỉ: Phòng 0114, tòa nhà Hòa Phát,
46 phố Vọng, 
Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : (04) 62 542 800
Fax: +84 (04) 62 542 800
 © 2011-2014 Công ty cổ phần Nghiên cứu và Phân tích VietSurvey