Phát triển Chuỗi và Doanh nghiệp Nông nghiệp

Mục tiêu của chúng tôi là nâng cao thu nhập và cuộc sống của người nông dân và cộng đồng người nghèo tại Việt Nam và khu vực thông qua nâng cao kiến thức và kỹ năng để họ có thể tiếp cận tốt hơn với thông tin và thị trường. Nhóm chúng tôi tập trung triển khai các hoạt động, nghiên cứu kinh tế bao gồm phân tích ngành hàng, phân tích chuỗi giá trị, lập kế hoạch kinh doanh cho nông dân và các hộ gia đình kinh doanh nhỏ. Chúng tôi cũng thực hiện các nghiên cứu phân tích chính sách nông nghiệp nhằm hướng tới hình thành quá trình xây dựng chính sách có trách nhiệm và có sự tham gia, tăng trưởng bền vững và loại trừ bất bình đẳng trong xã hội. Các nghiên cứu học thuật và ứng dụng đã được nhóm chúng tôi triển khai để hiểu hơn về địa phương và đẩy mạnh các hoạt động tại Việt Nam và khu vực nhằm hỗ trợ người nông dân nâng cao tiếng nói, tích cực tham gia và tăng cường chia sẻ lợi ích hướng đến quyền và sinh kế tốt hơn.

Những hoạt động của nhóm: Nhóm chúng tôi đã phân tích và tổng quan lại chính sách và kế hoạch quốc gia về nông nghiệp và phát triển nông thôn bao gồm chính sách về sử dụng đất nông nghiệp, cải cách nông trường quốc doanh, và mở rộng kinh doanh. Các thành viên của nhóm đã tham gia vào nhiều phân tích chuỗi giá trị và phân tích ngành hàng tại Việt Nam và khu vực. Chúng tôi cũng hỗ trợ các tổ chức phi chính phủ của Việt Nam và quốc tế trong hoạt động phân tích ngành hàng và đưa ra khuyến nghị về những ngành hàng tiềm năng có thể can thiệp. Xây dựng năng lực và đào tạo được triển khai đối với một loạt các chủ đề như lập kế hoạch kinh doanh, phát triển chuỗi giá trị, phân tích thị trường, phát triển kỹ năng quản lý tài chính cho các hộ gia đình nhỏ.

Từ năm 2012, chúng tôi sẽ tập trung vào các chủ điểm nghiên cứu chính sau:

Cải cách chính sách nông nghiệp: Đánh giá hiệu quả và tác động của các chính sách nông nghiệp nhằm đưa ra khuyển nghị cho các chính sách nông nghiệp trong tương lai.

Thị trường và sinh kế cho nông dân: Triển khai các chương trình tập huấn, xây dựng năng lực và can thiệp cho cộng đồng địa phương được lựa chọn nhằm xây dựng các câu chuyện thành công giúp thay đổi tư duy và hành động của  nông dân, chính phủ và nhà tài trợ.

Phân tích chuỗi giá trị: Thiết kế và triển khai phân tích chuỗi giá trị đối với các ngành hàng nông nghiệp.

Cải cách quyền sử dụng đất: Nghiên cứu các vấn đề thu hồi đất cũng như quyền của người nông dân trong cuộc sống, trong cải cách quyền sử dụng đất và quá trình công nghiệp hóa.

Để  biết thêm chi tiết, xin liên hệ với trưởng nhóm Phạm Quang Trung tại địa chỉ email:

Tin mới nhất

Ấn phẩm mới

Liên hệ
Công ty Cổ phần Nghiên cứu và Phân tích VIETSURVEY  
Địa chỉ: Phòng 0114, tòa nhà Hòa Phát,
46 phố Vọng, 
Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : (04) 62 542 800
Fax: +84 (04) 62 542 800
 © 2011-2014 Công ty cổ phần Nghiên cứu và Phân tích VietSurvey