Chúng tôi thực hiện nghiên cứu và phân tích chính sách trong lĩnh vực cải cách thể chế và quản trị tại Việt Nam và trong khu vực hướng đến sự tăng trưởng toàn diện và có trách nhiệm, xóa đói giảm nghèo, tăng cường công bằng và bình đẳng giới. Các nghiên cứu của chúng tôi vừa mang tính học thuật vừa mang tính ứng dụng cao.  Chúng tôi chú trọng tìm hiểu một nền quản trị tốt có thể cải thiện cuộc sống của người dân như thế nào. Thông qua xây dựng cơ sở dữ liệu nghiêm ngặt và phân tích quá trình cải cách trong khu vực, chúng tôi hướng đến việc hiểu hơn nhân tố và động lực của cải cách thể chế và quản trị tại Việt Nam và khu vực.

Nghiên cứu/phân tích đã triển khai: Nhóm chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu và đánh giá về cải cách Doanh nghiệp Nhà nước tại Việt Nam cho Chiến lược Phát triển Kinh tế Xã hội Quốc gia, cải cách Nông trường nhà nước nhằm hỗ trợ cải cách phát triển nông thôn và đất đai; đánh giá cải cách hành chính công, phân tích thể chế và năng lực của các tổ chức Phi chính phủ và vai trò của phi tập trung hóa đối với đầu tư và tăng trưởng kinh tế.

Chúng tôi có kế hoạch tích lũy thêm kinh nghiệm và chia sẻ kiến thức với chính quyền khu vực và cộng đồng nghiên cứu trong những chủ đề nghiên cứu cốt lõi sau:

Cải cách hành chính công : Thiết kế và triển khai cải cách hành chính công và đánh giá tác động của cải cách hành chính công một cách hiệu quả. 

Phi tập trung hóa và quản trị địa phương: Quản trị địa phương như một nguồn cải cách và tăng trưởng mới cho các nền kinh tế đang chuyển đổi.

Cải cách doanh nghiệp nhà nước: Thiết kế và triển khai lộ trình cải cách doanh nghiệp nhà nước trong khu vực một cách hiệu quả.

Cải cách quyền sử dụng đất: Nâng cao quyền lợi và quyền lực của người dân thông qua cải cách quyền sử dụng đất.

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ Trưởng nhóm Nguyễn Đức nhật tại

Tin tức nhóm Quản trị

Nhóm chúng tôi đang thực hiện một dự án nghiên cứu cùng với Viện Nghiên cứu Phát triển trong lĩnh vực tìm hiểu mối quan hệ tương tác giữa cải cách quản trị địa phương và đầu tư tư nhân . Chi tiết...

Biến động giá lương thực và điều phối chính sách tại Việt Nam. Chi tiết...

 

Tin mới nhất

Ấn phẩm mới

Liên hệ
Công ty Cổ phần Nghiên cứu và Phân tích VIETSURVEY  
Địa chỉ: Phòng 0114, tòa nhà Hòa Phát,
46 phố Vọng, 
Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : (04) 62 542 800
Fax: +84 (04) 62 542 800
 © 2011-2014 Công ty cổ phần Nghiên cứu và Phân tích VietSurvey