Research 02Nghiên cứu này tập trung vào ví dụ điển hình và phân tích trước đây của 3 doanh nghiệp nhà nước để xác định những tác động chính của cộng đồng địa phương và tính năng động trong việc cải cách các doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Nhóm nghiên cứu do Ông Nguyễn Đức Nhật làm trưởng nhóm đã thực hiện khoảng 62 cuộc phỏng vấn với những đối tượng có liên quan bao gồm quan chức chính phủ, đội ngũ quản lý doanh nghiệp nhà nước, nhân viên doanh nghiệp, hộ sản xuất nông nghiệp theo hợp đồng và lãnh đạo địa phương. Nhóm cũng phỏng vấn các nhà hoạch định chính sách và thực hiện nghiên cứu cấp trung ương tại Hà Nội nhằm hiểu hơn về chính sách và bối cảnh của quá trình cải cách. Nghiên cứu đã chỉ ra nhiều thông tin quan trọng và đưa ra khuyến nghịe chính sách trên cơ sở so sánh các ví dụ điển hình. Nhóm đã thực hiện một báo cáo hoàn chỉnh về 3 trường hợp nghiên cứu điển hình. Hầu hết các kết quả từ việc phân tích tài liệu và phân tích số liệu  thu thập từ thực địa đã được trình bày trước các nhà hoạch định chính sách, các nghiên cứu viên, các nhà tài trợ và tạo cơ sở vững chắc cho tranh luận và thảo luận chính sách.

Liên hệ
Công ty Cổ phần Nghiên cứu và Phân tích VIETSURVEY  
Địa chỉ: Phòng 0114, tòa nhà Hòa Phát,
46 phố Vọng, 
Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : (04) 62 542 800
Fax: +84 (04) 62 542 800
 © 2011-2014 Công ty cổ phần Nghiên cứu và Phân tích VietSurvey