DoesTrưởng nhóm nghiên cứu của VietSurvey, ông Nguyễn Đức Nhật cùng với Tiến sĩ Neil McCulloch, kinh tế trưởng của Tổ chức viện trợ Úc tại In-đô-nê-xi-a và Giáo sư Edmund Malesky tại Đại học Duke vừa công bố bài báo về mối quan hệ nhân quả giữa chất lượng của quản trị kinh tế và hiệu quả kinh tế. Thông qua việc liên kết bộ số liệu về các doanh nghiệp Việt Nam với tập dữ liệu quản trị kinh tế, nhóm nghiên cứu đã tìm ra các quy tắc và mối liên hệ giữa các khía cạnh khác nhau của quản trị địa phương và đầu tư tư nhân tại Việt Nam.

Bài báo đã được đăng và có thể được tải về tại: http://www.ids.ac.uk/publication/does-better-provincial-governance-boost-private-investment-in-vietnam

Liên hệ
Công ty Cổ phần Nghiên cứu và Phân tích VIETSURVEY  
Địa chỉ: Phòng 0114, tòa nhà Hòa Phát,
46 phố Vọng, 
Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : (04) 62 542 800
Fax: +84 (04) 62 542 800
 © 2011-2014 Công ty cổ phần Nghiên cứu và Phân tích VietSurvey