Docs / Support Nguyễn Đức Nhật (Vietsurvey), Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Tường Anh và Trần Thanh Thủy (cộng tác), 2010, “Báo cáo về xúc tiến xuất khẩu giai đoạn 2009 – 2010” (bản Tiếng Việt), Nhà xuất bản Lao động Xã hội.

Tóm lược:

Báo cáo cung cấp nhận xét và đánh giá chung về tình hình xuất khẩu của Việt Nam năm 2009 và đưa ra đề xuất về chính sách và phương án thực hiện trong những năm sắp tới.

Báo cáo được chia làm 3 phần:

1. Giới thiệu và phương pháp luận;

2. Phân tích chung về tình hình xuất khẩu năm 2008 – 2009 và xu hướng năm 2010;

3. Dự đoán và đề xuất.

Liên hệ
Công ty Cổ phần Nghiên cứu và Phân tích VIETSURVEY  
Địa chỉ: Phòng 0114, tòa nhà Hòa Phát,
46 phố Vọng, 
Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : (04) 62 542 800
Fax: +84 (04) 62 542 800
 © 2011-2014 Công ty cổ phần Nghiên cứu và Phân tích VietSurvey