NGO reviewNguyễn Đức Nhật, Phạm Quang Trung, Trương Thanh Mai, Phạm Phương Hồng, 2013, “Báo cáo nghiên cứu các mô hình giảm nghèo của các đối tác quốc tế ở Việt Nam”, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Tóm lược: Báo cáo cung cấp đánh giá chung về các mô hình giảm nghèo thực hiện bởi các tổ chức phát triển quốc tế và làm rõ phương pháp tiếp cận, quy trình triển khai và kết quả tác động của từng dự án trong những bối cảnh khác nhau. Nghiên cứu cũng đã đưa ra các lựa chọn cụ thể cho các chương trình giảm nghèo quy mô vừa và nhỏ cũng như khuyến nghị cho các chương trình giảm nghèo diện rộng ở Việt Nam

Báo cáo được chia thành bốn phần chính:

  1. Giới thiệu và Tổng quan nghiên cứu
  2. Nghiên cứu đánh giá 03 mô hình giảm nghèo của các tổ chức quốc tế
  3. Đối chiếu phân tích các mô hình phi chính phủ và các mô hình giảm nghèo của các chủ thể khác nhau
  4. Kết luận và khuyến nghị
Liên hệ
Công ty Cổ phần Nghiên cứu và Phân tích VIETSURVEY  
Địa chỉ: Phòng 0114, tòa nhà Hòa Phát,
46 phố Vọng, 
Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : (04) 62 542 800
Fax: +84 (04) 62 542 800
 © 2011-2014 Công ty cổ phần Nghiên cứu và Phân tích VietSurvey