Docs / Support Nguyễn Đức Nhật (Vietsurvey), Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Đình Chúc (DEPOCEN) và Thắng Nguyễn (CAF) (cộng tác), Tháng 12/2010, Khủng hoảng kinh tế và những nước đang phát triển: tác động kinh tế và triển vọng phát triển, World Bank.

Cuốn sách phân tích trường hợp của 10 quốc gia nhằm tìm hiểu tăng trưởng thời kỳ trước khủng hoảng, tác động của khủng hoảng, kế sách đối phó của chính phủ, và sự phục hồi sau khủng hoảng. Các quốc gia bao gồm Brazil, Trung Quốc, Ethiopia, Ấn Độ, Malaysia, Mê-hi-cô, Phi-lip-pin, Ba Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, và Việt Nam. Bên cạnh đó, cuốn sách còn cung cấp một kho dữ liệu và phân tích phong phú về khủng hoảng kinh tế và các tác động của nó lên những nước đang phát triển rất hữu ích cho các tổ chức, cá nhân làm việc trong lĩnh vực kinh tế và phát triển.

Cuốn sách được chia làm 4 phần chính:

1. Giới thiệu;

2. Tổng hợp: tăng trưởng sau Đại suy thoái ở các nước đang phát triển;

3. Phân tích 10 nước: Brazil, Trung Quốc, Ethiopia, Ấn Độ, Malaysia, Mê-hi-cô, Phi-lip-pin, Ba Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, và Việt Nam;

4. Bảng liệt kê: các bảng biểu, số liệu

Chương về Việt Nam:

Nguyễn Đức Nhật (Vietsurvey), Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Đình Chúc (DEPOCEN) và Thắng Nguyễn (CAF) (cộng tác), Khả năng phục hồi đáng ngạc nhiên nhưng còn những thách thức phía trước, phần 3, trang 545-595

Liên hệ
Công ty Cổ phần Nghiên cứu và Phân tích VIETSURVEY  
Địa chỉ: Phòng 0114, tòa nhà Hòa Phát,
46 phố Vọng, 
Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : (04) 62 542 800
Fax: +84 (04) 62 542 800
 © 2011-2014 Công ty cổ phần Nghiên cứu và Phân tích VietSurvey