survey

Kết thúc quý I 2015, nhóm nghiên cứu VIETSURVEY đã hoàn tất khảo sát thực địa về nhận thức và thực tiễn

quản lý rủi ro thiên tai của doanh nghiệp. Bộ dữ liệu lần đầu tiên ở Việt Nam và khu vực sẽ giúp các nhà nghiên

cứu, các nhà hoạch định chính sách và các bên hữu quan có cơ sở tiến hành các thảo luận kỹ thuật nhằm thu hút

sự quan tâm và đầu tư của xã hội với công tác quản lý rủi ro thiên tai. Những chính sách thích hợp kỳ vọng sẽ khuyến khích sự tham gia của các bên liên quan đặc biệt là các doanh nghiệp hướng tới mục tiêu dài hạn về quản

lý rủi ro biến đổi khí hậu.

Trong cùng thời gian này, nhóm nghiên cứu cũng đã hoàn tất đợt trưng cầu ý kiến đầu tiên của người tiêu dùng

Hà Nội về thị trường xe máy thông qua phương pháp quan sát thực địa và đặt sổ nhật ký. Để hoàn thành những

khảo sát và điều tra quan trọng này, chúng tôi đã nhận được sự hợp tác và v sgiúp kỹ thuật cần thiết từ các đối

tác nghiên cứu làm việc tại các viện và trường Đại học hàng đầu tại Nhật Bản và Australia. Kết quả thu thập số

liệu có phần đóng góp trực tiếp và quan trọng của các đối tác nghiên cứu trong nước tại Hà Nội và các tỉnh liên

quan.Hoàn tất các dự án còn tiếp diễn từ năm 2014, nhóm nghiên cứu cũng đã kết thúc quá trình nhập và xử lý

số liệu các cuộc điều tra về cuộc sống hộ gia đình theo phương pháp kiểm chứng thực tế, đánh giá hiệu quả các

chương trình hỗ trợ trọn gói trong khuôn khổ các chương trình giảm nghèo của Việt Nam, đánh giá hiệu quả đào

tạo về các nội dung REDD++, v.v.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật các hoạt động điều tra và khảo sát mới nhất của mình trên vietsurvey.vn

 

Ấn phẩm mới

Liên hệ
Công ty Cổ phần Nghiên cứu và Phân tích VIETSURVEY  
Địa chỉ: Phòng 0114, tòa nhà Hòa Phát,
46 phố Vọng, 
Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : (04) 62 542 800
Fax: +84 (04) 62 542 800
 © 2011-2014 Công ty cổ phần Nghiên cứu và Phân tích VietSurvey