Ngày 5/5/2015, dưới sự bảo trợ của USAID, Quỹ Châu Á, Winrock International, và Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ 2/Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường và Chất lượng, hội thảo về biến đổi khí hậu và nguy cơ với doanh nghiệp đã được tổ chức tại Long An thu hút 70 Đại biểu từ nhiều bên quan tâm.

IMG 0111 fix 2

 (Ảnh quang cảnh buổi hội thảo) 

Hội thảo diễn ra thành công với mục đích chia sẻ kết quả nghiên cứu đầu tiên về sự tham gia và đánh giá của doanh nghiệp về nguy cơ và cơ hội từ biến đổi khí hậu. Đặc biệt hội thảo đã chia sẻ và xây dựng một diễn đàn nhiều bên trong đó có sự tham gia và xây dựng ý kiến từ doanh nghiệp, các kế hoạch hành động và xây dựng chính sách tại trung ương và đia phương trong tiến trình thích ứng Biến đổi khí hội và quản lý rủi ro.

Chuyên gia hàng đầu về biến đổi khí hậu và doanh nghiệp Donovan Burton từ  ClimatePlanning, Australia và TS. Nguyễn Đức Nhật từ VIETSURVEY đã trình bày nghiên cứu của nhóm về đánh giá nhận thức, quản lý và hành động thích ứng của doanh nghiệp trong các khu công nghiệp Long An với biến đổi khí hậu và thiên tai. Nghiên cứu đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của các cơ quan hữu quan và doanh nghiệp từ những phát hiện và ước lượng có giá trị cho công tác lập kế hoạch thích ứng ở địa phương và trung ương. Hội thảo đã đề nghị nhóm nghiên cứu hỗ trợ phát triển các khuyến nghị chi tiết cho Long An trong thời gian tới.

IMG 0127 fix 1

(TS Nguyễn Đức Nhật-Công ty Vietsurvey)

IMG 0119 AU

(Chuyên gia Donovan Burton-ClimatePlanning, Australia)

Nghiên cứu này được ghi nhận là sáng kiến tiên phong của Quỹ Châu Á, Winrock International trên bình diện thế giới cũng như khu vực Đông Nam A, đặt nền móng cho series các nghiên cứu liên quan.

Ấn phẩm mới

Liên hệ
Công ty Cổ phần Nghiên cứu và Phân tích VIETSURVEY  
Địa chỉ: Phòng 0114, tòa nhà Hòa Phát,
46 phố Vọng, 
Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : (04) 62 542 800
Fax: +84 (04) 62 542 800
 © 2011-2014 Công ty cổ phần Nghiên cứu và Phân tích VietSurvey