bgm

 (Dự Án Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập internet công cộng)

Với sự hợp tác và hướng dẫn của các chuyên gia đánh giá tác động và chuyên gia hợp phần Dự Án Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập internet công cộng đồng tài trợ bởi Chính phủ Việt Nam (Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì) và Quỹ Bill-Mellinda Gates (BMGF), VIETSURVEY và các đối tác nghiên cứu đã hoàn thành khảo sát đánh giá tác động và đánh giá giữa kỳ 28 tỉnh bước 1-2 của dự án.

Đây là một trong những khảo sát với mẫu khảo sát quy mô và địa bàn khảo sát rộng lớn tại 28/63 tỉnh thành phố Trung ương. Nhóm nghiên cứu đã xây dựng hệ thống đánh giá tác động khoa học sử dụng nhiều công cụ khỏa sát với nhiều nhóm đối tượng, đánh giá tác động dựa trên so sánh lợi ích của nhóm hưởng lợi thuộc dự án và khu vực đối chứng.

Khảo sát lần này không chỉ đưa ra đánh giá tác động và đánh giá hiệu quả hoạt động của dự án nói chung mà còn giúp hệ thống hóa hệ thống dữ liệu đánh giá cho tổ chức Thư viện Thế giới và Quỹ Bill-Mellinda Gates. Đây là một trong số ít các dự án hỗ trợ phát triển có hệ thống giám sát và đánh giá tác động được xây dựng bài bản từ đầu và được sự quan tâm, đầu tư thích đáng của Chính phủ cũng như Quỹ Bill-Mellinda Gates.

Chúng tôi xin cảm ơn sự hợp tác của các Bộ, Ngành, Ủy Ban Nhân dân và các Sở Ban ngành tại 20 tỉnh, Tổng Công ty Bưu chính (VNPOST), các doanh nghiệp viễn thông, cán bộ các Bưu điện các tỉnh, huyện, xã, cán bộ các Thư viện tỉnh huyện xã tại 28 tỉnh ở ba miền Bắc, Trung Nam. Nhóm nghiên cứu đặc biệt biết ơn sự quan tâm và tham gia nhiệt tình của người dân tại các địa phương khảo sát. Sự ủng hộ của người dân và cán bộ địa phương là yếu tố quyết định đến kết quả của đánh giá. Cuối cùng chúng tôi chân thành chia sẻ và trân trọng công sức, thời gian của tập thể các chuyên gia khảo sát đã giúp thu thập bộ số liệu lớn và phức tạp này. Nhóm nghiên cứu đã đúc kết những bài học và kinh nghiệm xây dựng, xử lý số liệu vi mô vô cùng quý giá cho các nghiên cứu quy mô lớn trong tương lai.

Ấn phẩm mới

Liên hệ
Công ty Cổ phần Nghiên cứu và Phân tích VIETSURVEY  
Địa chỉ: Phòng 0114, tòa nhà Hòa Phát,
46 phố Vọng, 
Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : (04) 62 542 800
Fax: +84 (04) 62 542 800
 © 2011-2014 Công ty cổ phần Nghiên cứu và Phân tích VietSurvey